پسره 10 ساله رو به جرم تجاوز در داداگاه احضار میکنند!!

 

وکیل پسره که یک خانم جوان بود دودول پسره رو در میاره و در حالیکه در دستش گرفته بود و تکونش میداد

 

 

 

گفت : جناب قاضی مگه میشه با این به کسی تجاوز کرد؟

 

پسره در گوشی به وکلیش میگه:

خیلی تکونش نده محکوم میشیما

منبع : خواجه جوک الدین پسر 10 ساله
برچسب ها : پسره دانلود زيرنويس فارسي